Logo CE Delft

CE Mailvisie februari 2015

In dit nummer: Denktank energiemarkt, flexibiliteit elektriciteitsvraag, schaduwprijzen, duurzaam hout, brandstofvisie transport. . Lees meer >>...

lees volledig artikel

Vier scenarios voor duurzame bio-economie 2030

CE Delft heeft voor de Commissie Corbey vier scenario’s ontwikkeld die inzicht geven over de inzet van biomassa in 2030. De Commissie Corbey heeft vrijdag 16 januari 2015 haar conceptvisie...

lees volledig artikel

Toekomst warmtekrachtkoppeling en warmtevraag in industrie en glastuinbouw

WKK-installaties staan economisch sterk onder druk. Naar verwachting draaien in 2020 met name de ‘must-run’-installaties, eenheden die volcontinue moeten draaien, niet kostendekkend....

lees volledig artikel