Logo CE Delft

Verkenning optimale inzet biomassa in industriele energievoorziening

Persbericht - Door de hoge gasprijzen worden veel gasgestookte warmtekrachtcentrales (WKC’s) in de Nederlandse procesindustrie afgeschakeld en deels vervangen door biomassagestookte (pellet)...

lees volledig artikel

Nieuwbouwwijken zonder gas, ervaringen en leerpunten

De minister van BZK heeft CE Delft gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. In het onderzoek Nieuwbouwwijken zonder gas...

lees volledig artikel

CE Mailvisie juli 2015

In nieuwsbrief CE Mailvisie juli: Gas/warmtemarkt in beweging, duurzaam inkopen rioolbuizen, fosfaatrecycling, slim transport afval, klimaatneutrale glastuinbouw >> Lees meer >>...

lees volledig artikel