Logo CE Delft

Belastingherziening kans voor groene stimulans

De Groene Zaak organiseert op maandag 23 maart 2015 voor Tweede Kamerleden een masterclass ‘Toekomstbestendigheid belastingstelsel’. Onderdeel van het programma is de presentatie...

lees volledig artikel

Scrubbers zeeschepen

CE Delft heeft een analyse gemaakt van de economische en ecologische aspecten van het gebruik van rookgaswassers als middel om aan de SECA-eisen met betrekking tot de zwaveluitstoot van zeeschepen...

lees volledig artikel

CE Mailvisie maart 2015

In dit nummer: EU ETS, advies Panamakanaal, biobased economy, energiebelasting, biobrandstoffen, milieu-informatie textiel ...

lees volledig artikel