Logo CE Delft

Nieuwbouwwijken zonder gas, ervaringen en leerpunten

De minister van BZK heeft CE Delft gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. In het onderzoek Nieuwbouwwijken zonder gas...

lees volledig artikel

CE Mailvisie juli 2015

In nieuwsbrief CE Mailvisie juli: Gas/warmtemarkt in beweging, duurzaam inkopen rioolbuizen, fosfaatrecycling, slim transport afval, klimaatneutrale glastuinbouw >> Lees meer >>...

lees volledig artikel

Verschuivingen Energiebelasting

Als de energiebelasting op aardgas net zo hoog wordt als op elektriciteit, dan leidt dat tot meer energiebesparing, meer warmtelevering en een hoger rendement voor zonneboilers, warmtepompen...

lees volledig artikel