Dagmar Nelissen

D. (Dagmar) Nelissen
senior onderzoeker/adviseur


Expertise:

  • Zeescheepvaart
  • Kwantitatieve analyses

Ik ben econome en werk sinds 2007 voor CE Delft. Inhoudelijk heb ik expertise op het gebied van (potentieel) klimaatbeleid voor de zeescheepvaart: Ik heb kennis van zowel de klimaatmaatregelen die door de International Maritime Organization (IMO) zijn genomen, als ook van de maatregelen die momenteel in Europa en de IMO ter discussie staan.

Bij de inschatting van de kosten van alternatieve politieke maatregelen en hun ontwerpopties voor de scheepvaartsector spelen de reductiemaatregelen die de sector kan nemen een cruciale rol. Samen met mijn collega’s heb ik de kosten en effecten van de CO2 reductiemaatregelen in kaart gebracht en geanalyseerd waarom  ogenschijnlijk kosteneffectieve reductiemaatregelen niet worden genomen. CE Delft heeft talrijke studies uitgevoerd met betrekking tot klimaatbeleid voor de zeescheepvaart. Opdrachtgevers waren nationale- en internationale overheden en organisaties, zoals de IMO en de Europese Commissie.

Methodologisch ben ik gespecialiseerd in het uitvoeren van kwantitatieve analyses en ben verantwoordelijke voor het milieu-economische model E3ME, dat CE Delft onder licentie heeft, en waarmee de macro-economische effecten van nationaal en/of Europees klimaatbeleid worden bepaald.
Verder ben ik vertrouwd met analyses middels input-outputtabellen waarmee de directe en indirecte effecten van vraagveranderingen op bijvoorbeeld omzet, toegevoegde waarde of werkgelegenheid worden bepaald. CE Delft voert regelmatig kosten-batenanalyses van potentiele beleidsinstrumenten, overheidsmaatregelen of particuliere projecten uit, zodat ik ook op dit gebied ervaring heb opgebouwd. Tenslotte ben ik heel goed op de hoogte van de economische data die in nationale en internationale statistieken op dit moment beschikbaar zijn.

Door mijn Duitse achtergrond kan ik niet alleen voor Nederlands- en Engelstalige projecten maar ook voor Duitstalige projecten worden ingezet.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14