Aandacht voor energiegebruik ICT groeit

Efficiënt energiegebruik in de ICT is een zich snel ontwikkelend onderwerp. Hieronder informeren we u over recente studies die we voor opdrachtgevers hebben verricht. De uitkomsten zijn relevant voor investeerders in nieuwe datacenters en voor overheden met handhavingstaken op het gebied van energiegebruik.

Zuinigere ICT stabiliseert ICT-energiegebruik; vooruitzicht op daling

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het energieverbruik van ICT van 10-20%. Cloud-toepassingen en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Dit blijkt uit het onderzoek Trends ICT & Energie 2013-2030 dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl. De sterke groei van dataopslag en -gebruik zorgt ervoor dat het netto-effect lager is. Het energieverbruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013  stabiel gebleven. Het energie­verbruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuiniger apparaten en meer online applicaties. Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen door groei van opslag en verwerking bij de datacenters, terwijl het energieverbruik van telecom door efficiencywinst licht daalde.

Optimale koeling serverruimtes

In deze studie 'Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes'hebben we - in opdracht van RVO - de potentiële energiebesparing bij koelinrichtingen van serverruimten binnen de zakelijke dienstverlening in Nederland onderzocht. Het onderzoek behelsde een serie interviews met praktijkdeskundigen en leveranciers, literatuuronderzoek en een synthese van de verkregen gegevens met modelberekeningen. Conclusie is dat door het toepassen van nieuwe koeltechnieken in typerende situaties een energiebesparing van 40-50%, oplopend tot maar liefst 80%,  behaald kan worden op het energiegebruik van de koelinstallaties. Resultaat van het project is dat RVO een hele klasse aan energie-efficiënte koeltechnieken voor serverruimtes op de EIA-lijst 2015 heeft opgenomen, waardoor energiebesparing binnen het bereik van meer ondernemingen komt.

Energie-efficiënte nieuwbouw datacenters

Er bestaan veel energie-efficiënte technieken voor nieuw te bouwen datacenters. CE Delft heeft een aantal van de meest veelbelovende concepten geanalyseerd. De studie gaat in op de technische prestaties en de economische haalbaarheid van de varianten. De gevalideerde resultaten laten zien dat een Energy Use Efficiency (EUE) lager dan 1,2 kan worden behaald. De studie is verricht voor RVO en de uitkomsten zijn relevant voor investeerders in nieuwe datacenters en voor overheden met handhavingstaken op het gebied van energiegebruik. Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres.

CO2-footprint van ICT en softwaresystemen

CE Delft helpt organisaties om de carbon footprint van diensten en producten te verkleinen. Voor een grote organisatie helpen we om de prestaties van hun ICT over tijd te volgen, waarbij we focussen op nieuwe manieren om de footprint te reduceren. 

Uw contactpersoon

CE Delft is gespecialiseerd in technisch-economische analyses en advies op het gebied van energie-efficiëntie.
We hebben de kennis en ervaring om tools te bouwen die bedrijven helpt om complexe beslissingen te nemen.

Uw contactpersoon voor het onderwerp ICT energy efficiency is Maarten Afman

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14