Evaluatie van het beleid

In het klimaat- en milieubeleid is steeds meer aandacht voor de effecten van het gevoerde beleid. Ex-post evaluaties van (delen) van het milieubeleid hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen. CE Delft heeft diverse evaluaties voor de rijksoverheid en de Europese Commissie uitgevoerd. De volgende drie begrippen zijn hierbij relevant: 

  • Doelbereiking: De vraag of het beleid de gestelde doelen heeft gehaald.
  • Doeltreffendheid: De vraag of de gestelde doelen dankzij de inzet van het beleid zijn gehaald (effectiviteit).
  • Doelmatigheid: Vraag hoe kosteneffectief het beleid is geweest (efficiëntie).

(uit: handreiking Monitoring en evaluatie, CE Delft, PWC 2004)

In 2012 verzorgden CE Delft en IVM voor de Tweede Kamer de studie ‘Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid, analyse van beleidsevaluaties 1989-2012’.

Effectiviteit en efficiëntie zijn begrippen die met het economisch instrumentarium prima zijn te analyseren en kwantitatief zijn in te schatten. CE Delft heeft de economische expertise en ervaring in huis voor het bepalen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.

Uw contactpersonen

Effectiviteit en efficiëntie zijn begrippen die met het economisch instrumentarium prima zijn te analyseren en kwantitatief zijn in te schatten. CE Delft heeft de economische expertise en ervaring in huis voor het bepalen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Blom of Sander de BruynTweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14