Grondstoffen

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en consumenten willen weten wat de milieu-impact van een product of dienst is, van grondstof tot afval. En steeds vaker willen deze partijen advies over de economische en milieukundige mogelijkheden van recycling en de circulaire economie. CE Delft voert al jarenlang hoogwaardige én praktische levenscyclusanalyses (LCA)  uit, zowel in het kader van productgerichte milieuzorg binnen bedrijven als in het kader van overkoepelend materialen-, afval- en klimaatbeleid. We zijn bij uitstek in staat om de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten om recycling en hergebruik goed mee te nemen in LCA-studies (de recycled content, end-of-life of 50/50% benadering).

Ons werk resulteert vaak in bondige maar helder geschreven adviesrapporten, en daarnaast in toenemende mate ook in modellen en tools. We werken voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en helpen Nederlandse ministeries en de Europese Commissie het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32