Hans Voerknecht

H.C. (Hans) Voerknecht
senior onderzoeker/adviseur

Hans Voerknecht (1959) werkt sinds 2017 als senior onderzoeker en adviseur mobiliteit bij CE Delft. Zijn specialisme is de transitie naar duurzame mobiliteit in steden. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als gedragsverandering, fiets- en OV-beleid, modal shift, ketenmobiliteit, parkeerbeleid en stadslogistiek. Hij adviseert verschillende stakeholders, ontwikkelt instrumenten en begeleidt processen om deze transities te faciliteren. Hans heeft vóór CE Delft 10 jaar bij CROW gewerkt en daarbinnen voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Daarvoor werkte hij 20 jaar voor provincies als projectmanager. Hans is de geestelijk vader van de mobiliteitsscan, een online tool voor mobiliteitsanalyses (opgenomen in het instrumentarium van het Ministerie van I&M). Hans is een autoriteit op het gebied van (internationaal) fietsbeleid. Hij is een van de oprichters van de Dutch Cycling Embassy en heeft zich de laatste jaren gericht op de fietsketenverplaatsing. Ook is hij de drijvende kracht achter P+Fiets (Park & Bike), wat inmiddels in steeds meer steden wordt toegepast. Hij heeft gezorgd voor een laagdrempelige toepassing van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, waarvoor hij de methode Wikken & Wegen heeft ontwikkeld. Hans heeft een groot netwerk bij het Rijk, gemeenten, provincies en regio’s, maar ook bij marktpartijen en wetenschappers. Hiermee weet hij een wezenlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit.

voerknecht@ce.nl I 015-2150 150

Publicaties

Geen publicaties gevonden.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14