Harry Croezen

drs. H.J. (Harry) Croezen
senior onderzoeker/adviseur

Expertise:

  • Hernieuwbare grondstoffen in de chemie
  • Biobrandstoffen en energie uit hernieuwbare bronnen
  • Kosteneffectiviteitberekeningen
  • Levenscyclusanalyse
  • Milieu- en risicomaten (indicatoren)
  • Beslismodellen

Het streven naar duurzame ontwikkeling is voor mij een belangrijke drijfveer om bij CE Delft te (blijven) werken. Voor mij is duurzame ontwikkeling eigenlijk heel logisch: thuis houd je ook de zaak op orde en ga je respect- en liefdevol met elkaar om.
Als afgestudeerd chemicus lever ik bij CE Delft al dertien jaar het benodigde technische en economisch inzicht ter ondersteuning van dit proces richting verduurzaming. Middels technische analyses en studies op het gebied van hernieuwbare grondstoffen, biobrandstoffen en hernieuwbare energiebronnen genereer ik inzicht in de mogelijkheden voor efficiënter omgaan met energie en materialen en het overschakelen op hernieuwbare grondstoffen. Met levenscyclus analyses en kosteneffectiviteitberekeningen breng ik milieubelasting en kosten in kaart van de huidige situatie en van oplossingen richting duurzaamheid. Sterk uiteenlopende aspecten als economische gegevens, milieubelasting en ethische percepties vertaal ik in indicatoren en beslismodellen.

In mijn hoedanigheid als inhoudelijk deskundige heb ik studies over sterk uiteenlopende onderwerpen uitgevoerd: verpakkingen en verwerking van verpakkingsafval, productie van biobrandstoffen, ontwerp van een nieuwe energiecentrale, emissiereductie bij raffinaderijen, binnenvaartschepen en basismetaalindustrie, optimaal gebruik van koper in kabels en gebruik van de diepe ondergrond voor berging van afvalstromen. Kortom, het is zelden eentonig werken.

Het motiverende van werken bij CE Delft aan verduurzaming is voor mij, naast het doel, vooral de vorm van de werkzaamheden en het veld waarin ze plaatsvinden. Studies vergen niet enkel bureauwerk, maar ook dialoog. Zowel om de benodigde informatie te verzamelen als om de gegenereerde inzichten te kunnen overdragen aan betrokkenen bij milieudiscussies en ontwikkeling van nieuw milieubeleid. Dat maakt dat ik met mijn werk niet alleen met theorie, maar ook met mensen bezig ben. Het uitvoeren van studies met het oog op beleidsontwikkeling of het genereren van oplossingsrichtingen in milieugerelateerde discussies geeft mijn werk maatschappelijke relevantie. Een stel leuke collega’s en af en toe een opdrachtgever waarmee een biertje te drinken valt zorgen ervoor dat werken bij CE Delft ook in sociaal opzicht aantrekkelijk blijft.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14