Jacobine Aalberts-Bakker

J.H. (Jacobine) Aalberts-Bakker
onderzoeker/adviseur 

Expertise:

  • Klimaatbeleid verkeer 
  • Duurzame mobiliteit in stedelijke omgeving
  • Milieueffecten verkeer en infrastructuur
  • Transport gevaarlijke stoffen
  • Ruimtelijke ordening
Als onderzoeker/adviseur in het team verkeer & vervoer houd ik mij bezig met onderzoek en adviestrajecten rondom duurzame mobiliteit. Hoe kunnen klimaatdoelstellingen concreet worden doorvertaald naar haalbare beleidsmaatregelen? Wat zijn de effecten van verschillende beleidsopties? Vanuit mijn wiskundige achtergrond breng ik de kwantitatieve kant in beeld, toegepast binnen de context van deze beleidsafwegingen. 
 
Voordat ik bij CE Delft begon, werkte ik geruime tijd bij een ingenieurs- en adviesbureau. Hier werkte ik o.a. aan milieueffectrapportages voor grotere infrastructuurprojecten. Vanuit verschillende adviestrajecten voor bedrijven en overheden heb ik daarnaast kennis opgedaan van diverse ruimtelijke-ordeningsaspecten, zoals externe veiligheid (veiligheid bij goederenvervoer, BRZO-bedrijven, risicozonering windturbines), geluid, luchtkwaliteit en ecologie (specifiek stikstofdepositie en Natura 2000-gebieden).
 

Publicaties

Geen publicaties gevonden.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14