Maarten Afman

ir. M.R. (Maarten) Afman
onderzoeker/adviseur

Vanuit mijn technische en bestuurskundige achtergrond werk ik mee aan onderzoek en advies waarbij we opdrachtgevers inzicht geven in technische, economische en milieukundige effecten van beleidsopties en afwegingen tussen maatregelen. Mijn bijdrage aan projecten bestaat vaak uit technische kennis, kwantitatieve gegevensverwerking, analyse van grondstoffen- en productieketens, uitvoeren van levenscyclusanalyse (LCA) of CO2-footprints, modelontwikkeling, gekoppeld aan het schrijven van rapporten of adviesnotities.

De sectoren waar ik veel voor werk zijn: de ICT, energie, chemie en industrie, afvalverwerking, gebouwde omgeving, verkeer en vervoer. Opdrachtgevers zijn bedrijven, branche-organisaties, ministerie en NGO’s.

Recente opdrachten:

  • Analyseren van state-of-art technieken voor ultra efficiënte nieuwbouw van datacenters, inclusief modelmatige doorrekening van energiebesparing en kosten.
  • Voorspellen van effecten van mogelijke herzieningen van de Fuel Quality Directive: leidt CO2-keteneisen tot minder teerzandoliewinning in Canada?
  • Opstellen van een schaduwprijs voor fosforschaarste: als we de fosforkringloop sluiten en verspilling van deze onvervangbare en cruciale nutriënt voorkomen, hoe is dit te duiden?

Ik werk sinds eind 2010 bij CE Delft. Daarvoor heb ik bij de sectie Energie en Industrie van de TU Delft gewerkt aan exploratieve kwantitatieve modelstudies naar de effecten van overheidsingrijpen op complexe infrastructuren. Aan de TU Delft studeerde ik Technische Bestuurskunde, na een eerdere achtergrond in de ICT en Technische Natuurkunde (TU Delft).

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14