Milieuprijzen

Handboek
Het Handboek Milieuprijzen 2017 is het technische achtergrondrapport waarin op een transparante wetenschappelijke methode is beschreven hoe CE Delft tot deze milieuprijzen is gekomen en op welke manier de berekeningen zijn uitgevoerd. Het Handboek is door CE Delft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Bijeenkomst
Op 7 juli is een bijeenkomst Milieuprijzen georganiseerd, waarin met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid het gebruik van milieuprijzen door bedrijven is besproken en toegelicht. Presentatie van Sander de Bruyn, projectleider van het onderzoek naar milieuprijzen.

Milieuprijzentool

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de betalingsbereidheid voor het voorkomen van milieuvervuiling. Onderstaande opzoektool geeft de milieuprijzen voor meer dan 2500 stoffen voor emissies vanaf Nederlands grondgebied in het jaar 2015 voor een gemiddelde locatie door een gemiddelde uitstootbron. De weergave is in  €/kg emissie in het prijspeil van 2015. De stofnamen moeten in het Engels worden ingevoerd (voluit, geen afkortingen), of met het internationale 9-digit CAS-nummer. 

 

Voor het gebruik van milieuprijzen verwijzen we naar ons Handboek Milieuprijzen 2017.   

 
Disclaimer: The information on this site is copyrighted and intended solely for non-commercial use. 
Please refer to the publication when using this information: CE Delft, 2017. Handboek Milieuprijzen 2017. S.M. de Bruyn, S. Ahdour, M, Bijleveld, L. de Graaff, A. Schroten. Delft.

CE Delft can assume no responsibility for the use of these environmental prices.

Nieuwsbrief Handboek Milieuprijzen

Over het verschijnen van het Handboek en de CE Delft Milieutool is in oktober 2017 een nieuwsbrief verschenen met informatie over de toepassingen van Milieuprijzen. 

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn
 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14