Marktoverzicht CO2-uitstoot personenauto's

Marktoverzicht CO2-uitstoot personenauto’s 
Met dit overzicht kunnen de gebruikers opzoeken hoeveel automerken en hoeveel uitvoeringen er op de markt zijn met een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot. Dit is bijvoorbeeld handig voor inkopers die criteria willen stellen aan de CO2-uitstoot bij aanschaf van dienstauto's. In de spreadsheet is bijvoorbeeld te zien bij 'aantal uitvoeringen' dat er in Nederland 84 uitvoeringen te koop zijn met een CO2-uitstoot van 85 gCO2/km of minder. Bij 'Aantal automerken' is te zien dat het gaat om 18 automerken. Het overzicht is gebaseerd op het Brandstofverbruiksboekje 2016. In het Brandstofverbruiksboekje worden geen volledig elektrische auto’s beschouwd, dus die komen er nog bij.

Rekentool Milieudruk Verpakkingen


Het doel van de rekentool Milieudruk Verpakkingen is om de klimaatimpact en energie-inhoud van koffie- en theeverpakkingen te berekenen. De gebruiker kiest zelf een bepaalde verpakking en vervolgens wordt de hele keten van de verpakking beschouwd: materialen, productiemethode, transport en afvalverwerking.
De tool geeft de gebruiker veel mogelijkheden om specifieke gegevens in te voeren. De impact van de verpakkingen worden berekend per kopje koffie/thee, per consumentenverpakking (pak koffie/thee), of voor alle verpakkingstypen los.

  

Webtool vergelijking emissies en kosten kolen- en gascentrale


Via de webtool Vergelijking emissies en kosten kolen- en gascentrale wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de maatregelen en de effecten op de emissies en kosten. Hierbij is het mogelijk de omvang en de periode van een maatregel aan te passen en direct te zien welk effect dit heeft op de emissies en kosten.

      

SUEZ-Ecoscan: milieueffecten afvalverwerking

Voor SUEZ heeft CE Delft de Ecoscan ontwikkeld, waarmee bedrijven zien wat milieueffecten van hun afvalverwerking zijn en hoe zij die kunnen verminderen. CE Delft heeft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt waarop de webversie is gebaseerd. De scan meet niet alleen de CO2-uitstoot, maar brengt ook diverse andere milieufactoren in beeld.

LCA on film

Wat onderzoek je en hoe weeg je bepaalde zaken: het blijft lastig om een LCA-uitkomst helder en begrijpelijk uit te leggen aan niet-deskundigen. Voor Nomacork heeft CE Delft de uitleg over de LCA-studie naar natuurkurk in een filmpje met animatie vastgelegd.

Modint Ecotool voor textielproducten

Voor Modint, branchevereniging voor mode, interieur en textiel, heeft CE Delft de Modint Ecotool ontwikkeld.  Met deze rekentool kunnen bedrijven in de textielproductie inzicht krijgen in de milieu-impact van textielproducten door de gehele levenscyclus heen. Gebruikers kunnen zelf een produkt opbouwen, van vezel tot afdanking via productieprocessen en gebruik van het textielproduct. Ook kan de gebruiker zelf eigen processen definiëren en op de ‘Scorecard’ het resultaat voor vijf milieueffecten zien. CE Delft heeft de tool ontworpen, vormgegeven, geprogrammeerd en leverde de achtergrondgegevens (milieu-informatie) en milieuberekeningen.

Rekentool: verwerking van aardappelreststromen

Een groot aantal bedrijven in Nederland heeft zich gecommitteerd aan de meerjarenafspraken energie (MJA/MEE convenant). Hiervoor rapporteren de bedrijven over hun energiebesparing. Voor bedrijven in de aardappelverwerkende industrie heeft CE Delft een rekentool ontwikkeld waarmee de bedrijven, met de invoer van slechts een handvol parameters, in een handomdraai kunnen inzien wat de energiebehoefte of -winst is van een viertal verwerkroutes voor een viertal aardappelrestproducten.  Voor deze tool heeft CE Delft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt, waarmee ook een webversie is ontwikkeld.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een methode die veel bedrijven in Nederland inmiddels hanteren om de milieu-impact van hun bezigheden te reduceren en steeds meer bedrijven gebruiken de CO2-prestatieladder in aanbesteding van projecten. CE Delft heeft in 2011 de cijfers voor de CO2-prestatieladder geactualiseerd met nieuwe kentallen, zoals voor biobrandstoffen en stadsverwarming. Het resultaat is een rekentool op basis van datasets die bij CE Delft ontwikkeld zijn. In de ontwikkelingsfase heeft CE Delft ook een adviesrol gehad over de methodiek voor de prestatieladder. De CO2-prestatieladder is in beheer bij SKAO.

TEMPO Transport Elasticity Model for Policy Options

Met het door CE Delft ontwikkelde goederenvervoermodel TEMPO worden de effecten van beleidsmaatregelen doorgerekend, zowel naar vervoerseffecten als naar logistiek effecten. Vervoerseffecten worden zichtbaar in de totale transportvraag, de  modal split en de  gemiddelde  triplengte, de  logistieke effecten uiten zich in  veranderingen in gemiddelde beladingsgraden, routering en gemiddeld brandstofverbruik.  Door CE Delft is het TEMPO-model ingezet in verschillende projecten, onder andere in een onderzoek naar de effecten van een kilometerprijs voor vrachtauto’s in Nederland  en in een studie naar de effecten van beprijzing voor goederenvervoer (weg, spoor en binnenvaart) op de corridor Amsterdam-Parijs.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14