Modellen van energie

Ministerie, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven hebben behoefte om grip te krijgen op de energietransitie voor de beslissingen die ze moeten maken op weg naar een CO2-neutrale samenleving. Die transitieopgave is complex en er zijn er vele factoren die hierop van invloed zijn. CE Delft ontwikkelt en gebruikt modellen om scenario's te onderbouwen en van de juiste gegevens te voorzien. Die rekenmodellen bieden ondersteuning in het beslissingsproces naar een duurzaam energiesysteem. Ze leveren een betere onderbouwing over de te volgen koers en de te nemen beslissingen.

Opwek TransportToepassingen

   |_____________________________handel___________________________|

Modellen van energie gaan over de opwekking, het transport en toepassingen van energie.

Opwek en handel:

  • PowerFlex: Voorspellend model elektriciteitsprijzen. (spotmarkt en onbalansmarkt).
  • Integrale kosten–model (“LCOE-model”).

Transport van energie en energie toepassing :

  • CEGRID: Impact op elektriciteitsnet van scenario’s energievoorziening.
  • CEGOIA: Op buurtniveau meest kosteneffectieve routes naar klimaatneutrale gebouwde omgeving.
  • CELINE: Behoefte laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Hele energiesysteem:

  • EnergieConversieModel: Scenario's energievraag naar 2050 (transport, hoge- en  lagetemperatuur warmte, licht, apparaten.

Decentraal:

  • Prosumers and energy citizens Het model laat zien wat de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie en flexibiliteit. 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14