Logo CE Delft

Europese biobased economy in 2030 tussen 10 en 20%

15/02/2012 - De biobased sector kan in 2030 tussen de 10 en 20% bijdragen aan een duurzame economie. Meer inzet van biobased, zoals wel geregeld wordt voorgesteld,  geeft risico’s op aantasting van biodiversiteit, indirecte broeikasgasemissies en verstoring van de voedselmarkt. Dat blijkt uit een verkenning die Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CE Delft hebben verricht naar de omvang van een Europese biobased economy in 2030. Er is gekeken naar het aanbod van duurzame biomassa en de vraag uit de chemie, transport- en elektriciteitssector. Daarnaast is er rekening gehouden met stijging van energie- en voedselvraag en biobased ambities elders in de wereld. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie de studie: Sustainability of biomass in a bio-based economy

Als vervolg op deze verkenning gaat CE Delft verder onderzoeken hoe het cascaderen van bio-opties de biobased economy kan optimaliseren.


Overige artikelen