Nieuwsbrief Milieuprijzen

Eenmalige CE Delft-nieuwsbrief om overheden en bedrijven te informeren over onderzoek over het waarderen van maatschappelijke impacts

Handboek Milieuprijzen 2017 beschikbaar

Het Handboek is door CE Delft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het Handboek Milieuprijzen geeft kengetallen, en een methodische onderbouwing voor de bepaling van die kengetallen, voor emissies naar water, lucht en bodem en andere veelvoorkomende milieu-ingrepen (geluidsoverlast, landgebruik). Het handboek wordt veel gebruikt in onder meer kosten-baten-analyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Meer informatie is verkrijgbaar bij projectleider Sander de Bruyn.

Milieuprijzentool voor 2.500 stoffen

In het Handboek Milieuprijzen staan prijzen voor 250 stoffen vermeld, maar er zijn daarnaast voor 2.500 stoffen milieuprijzen bepaald. Op internet staat de Milieuprijzentool, waarin de milieuprijzen voor 2.500 stoffen zijn te vinden via hun Engelse stofnaam of via het CAS-nummer (een veelgebruikt classificatiesysteem voor chemische verbindingen). Meer informatie is verkrijgbaar bij projectleider Sander de Bruyn.

Toepassing Milieuprijzen in DuboCalc

Milieuprijzen worden gebruikt door diverse tools, zoals de Milieu-barometer voor benchmarking van de milieuprestaties van het Midden- en Kleinbedrijf en DuboCalc, voor weging van de milieu-impacts in de grond, weg- en waterbouw. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt CE Delft of het Handboek Milieuprijzen gebruikt kan worden voor bepaling van de gewichten in de MilieukostenIndicator (MKI) die in DuboCalc wordt gebruikt. Meer informatie: Marijn Bijleveld.

Businesscase Hollandse Delta doorgerekend

Het waterschap Hollandse Delta kan een energiebesparing van 3 mln kWh per jaar in de rioolwaterzuivering Dokhaven realiseren door bellenbeluchting toe te passen. Daarvoor is een forse investering nodig en Hollandse Delta wil daarom een integrale afweging maken. Door milieuprijzen toe te passen, heeft CE Delft in kaart gebracht wat de businesscase voor bellenbeluchting is vanuit bedrijfseconomisch én maatschappelijk perspectief en hoe kosteneffectief bellenbeluchting is t.o.v. overige klimaatmaatregelen. De rapportage dient ter input van de besluitvorming. Meer informatie: Geert Warringa.

Maatschappelijke meerwaarde sociale condities

Nederlanders zijn bereid flink te betalen voor producten geproduceerd onder goede sociale condities. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie Social benefits of Corporate Social Responsibility van Fenna Arnoldussen, master student aan de Vrije Universiteit, die ze bij CE Delft heeft uitgevoerd. Via een enquête onder 400 consumenten peilde zij de betalingsbereidheid voor supermarktproducten met goede sociale condities, zoals banaan, koffie of chocolade. Deze werden vergeleken met de daadwerkelijke uitgaven aan producten met een keurmerk. Respondenten willen 45% meer betalen voor koffie met goede sociale condities. Voor bananen en chocolade ligt dat op 60 en 85%. Daarmee toont ze aan dat bedrijven sociale waarde kunnen verzilveren als gegarandeerd wordt dat de sociale condities in orde zijn.

Milieuprijzen onderdeel Natural Capital Toolkit

Het World Business Council of Sustainable Development (WBSCD), een internationale coalitie van meer dan 200 bedrijven die de transitie naar een duurzame wereld willen versnellen, heeft met het Natural Capital Protocol de Natural Captial Toolkit ontwikkeld. Deze toolkit levert bedrijven betrouwbare en verifieerbare informatie op over hun impact op het natuurlijk kapitaal van de aarde. Het Handboek Milieuprijzen is hierin opgenomen als een manier om impacts van bedrijven op het milieu te waarderen.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14