Milieu-impact gemeten

De afgelopen jaren heeft CE Delft op tal van manieren de milieudruk en CO2-footprint van de eigen organisatie teruggebracht. Vanaf 2015 maken we de maatregelen en effecten zichtbaar via de Milieubarometer, een instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van een bedrijf te meten dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt.

Geringe milieudruk t.o.v. branchegemiddelde

Naast de gegevens voor de Milieubarometer 2016 hebben we waar mogelijk ook gegevens ingevoerd over de afgelopen jaren (excl. vervoer)  zodat inzichtelijk is welke reducties we sinds 2011 hebben gerealiseerd.

De effecten van ons woon-werkverkeer zijn voor het eerst vanaf 2015 berekend. De milieuscore van CE Delft (kolom 5, incl. vervoer) wordt in de Milieubarometer afgezet tegen het branchegemiddelde (kolom 6). De milieudruk van onze organisatie is grofweg 1/3 t.o.v. het branchegemiddelde.


Referentiejaar 2011 = 100
Kolom 1 t/m 4: Milieudruk CE Delft excl. vervoer.
Kolom 5 en 6: Milieudruk CE Delft 2015, 2016 incl. vervoer.
Kolom 7: Branchegemiddelde milieudruk 2016.

Belangrijkste verschillen 2016

Belangrijkste verschillen:
-    Meer opbrengst zonnepanelen (2016 voor het eerst een heel jaar)
-    Meer gas gebruikt (winter was kouder)
-    Meer bedrijfsafval, vooral door vervanging bureau's. Door inzameling drankenkartons scoren we iets beter op afvalscheiding.
-    Minder impact door woon-werkverkeer. Geen duidelijke reden, pas tweede jaar meting.
-    Meer impact door zakelijk verkeer: dit is met name door projecten in andere werelddelen, maar ook pas tweede jaar meting

Groen grijs groen grijs

De elektriciteit die CE Delft inkoopt bestaat uit een mix die door de Milieubarometer betitelt wordt als groene stroom uit Nederlandse biomassa, windkracht, waterkracht en zonne-energie. Ons gas is aardgas waarvoor de leverancier CO2-compensatie organiseert, voor de Milieubarometer telt dat als 'groen gas' waar netto geen CO2-emissie aan verbonden is. Daarmee zou de CO2-uitstoot van ons stroom- en gasgebruik uitkomen op nihil. Omdat we andere partijen afraden groene stroom/groen gas als milieuprestatie op eigen conto te schrijven, hebben we onze ingekochte elektriciteit en gas toch ingevoerd als ware het 'grijze stroom/gas'. De reden is dat we niet de volledige onrendabele top van deze duurzame energie vergoeden, maar de belastingbetaler dat middels de SDE+ doet. 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32