De toekomst van Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI)*

Input voor een gezamenlijke visie voor provincies

De uitvoering van het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI) en de milieuconvenanten bevindt zich momenteel ruim halverwege de looptijd. Binnen de overheid buigt men zich over de vraag of deze aanpak heeft opgeleverd hetgeen beoogd was, en of voortzetting ervan op de huidige wijze zinvol is. Dit rapport levert input voor het standpunt van de (samenwerkende) provincies over dit onderwerp. Centraal staat de vraag of de doelgroepbenadering en het instrument milieuconvenanten nog wel effectief en efficiënt is in de toekomst. In het rapport wordt een analyse gemaakt van het DMI over de afgelopen periode en suggesties gedaan voor de agenda die in samenspraak met de betrokkenen voor de komende periode periode vastgesteld kan worden.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, mei 2004

Rapport

Het rapport kan besteld worden bij: Interprovinciaal Overleg (IPO) Postbus 61 2500 BC Den Haag Tel: 070 888 12 12 Fax: 070 888 12 80 www.ipo.nl

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14