Transitie Beleidsinstrumenten

Voor de chemische en petroleumindustrie

Industriële bedrijven hebben in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om te komen tot milieuverbetering binnen hun inrichtingen. Voor een aantal hardnekkige bovenlokale milieuproblemen lijkt flexibeler instrumentarium –zoals emissiehandel- de aangewezen weg om deze milieudoelen alsnog te realiseren, zonder dat ze daarbij onredelijk of tegen te hoge kosten in hun bedrijfsvoering moeten ingrijpen. Op verzoek van VNPI, VNCI en het Ministerie van VROM heeft CE in kaart gebracht wat introductie van flexibele instrumentarium –en de denkwijze die daaraan ten grondslag ligt- betekent voor de tussentijd, wanneer nieuwe methoden nog niet geïmplementeerd zijn, maar de klassieke aanpak al stagneert? Welke andere rollen brengen de nieuwe denkwijzen voor verschillende partijen met zich mee? Welke routes zijn in de transitiefase noodzakelijk om de uitdagingen het hoofd te bieden? En op welke wijze kan flexibiliteit in de Europese arena bevochten worden? En kunnen proefprojecten en communicatie helpen bij het aan het licht brengen van deze verschuivingen en ze effectief helpen plaatsvinden?

Auteurs CE

Martijn Blom

Delft, december 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14