De uitgangspunten voor het bepalen van de binnenvaartbijdrage aan de GCN-data

Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gebruiken GCN-kaarten (concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland) bij beslissingen over aanpassingen en aanleg van infrastructuur. Zij bepalen op basis van de gegeven luchtkwaliteit, of nieuwe infrastructuur tot overschrijding van de Europese normen leidt of niet. Bij de laatste update van de GCN-kaarten is de bijdrage van binnenvaart sterk toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de warmte-uitstoot van binnenvaartschepen sterk is bijgesteld. Dit was aanleiding voor Rijkswaterstaat om meer inzicht te krijgen op de modellen en data die worden gebruikt ter bepaling van de bijdrage van binnenvaart aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze notitie geeft uitleg over de gebruikte emissie- en parkdata en modellen van vooral TNO en het PBL. Conclusie is dat verschillende parameters (o.a. emissiefactoren, emissiehoogte, warmte-uitstoot en eigenschappen van schepen en vaarwegen) grote invloed hebben op de uiteindelijke bijdrage van binnenvaart aan de luchtkwaliteit. We bevelen aan een gevoeligheidsanalyse uit te voeren en belangrijke parameters verder te onderzoeken.

 

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, augustus 2010

notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14