Marginale reductiekosten en kosteneffectiviteit van maatregelen ten behoeve van energie-efficiëntie

In dit document wordt verslag gedaan van een studie over de kosteneffectiviteit en andere economische aspecten van technische en operationele maatregelen ter vermindering van de CO2-emissies van de scheepvaart. De methoden en analyses zijn dusdanig gestructureerd dat ze gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en uitvoering van eventueel door overheden en/of bedrijven in de toekomst te nemen maatregelen. De resultaten kunnen door scheepsontwerpers, scheepsbouwers, rederijen en operators als hulpmiddel worden gebruikt bij besluitvorming over het invoeren van één of meerdere technologieën of operationele maatregelen. De gebruikte methoden en invoergegevens zijn zodanig gestructureerd dat ze gemakkelijk kunnen worden bijgesteld wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen, of om alternatieve invullingen van gebruikte aannamen te formuleren en toetsen.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Londen, juli 2010

rapport

Deze publicatie is alleen als download beschikbaar, in het Engels.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14