Price sensitivity of European road freight transport - Towards a better understanding of existing results

In opdracht van Transport & Environment heeft CE Delft in samenwerking met Significance onderzoek gedaan naar de prijsgevoeligheid van het vrachtverkeer over de weg in Europa. De nadruk lag daarbij op het lange afstandstransport.

De prijsgevoeligheid van het vrachtverkeer is allereerst in kaart gebracht door een uitgebreide literatuurstudie naar prijselasticiteiten. Daarbij zijn elasticiteiten voor drie typen prijsveranderingen bekeken: veranderingen in brandstofprijzen, in voertuigkilometerprijzen en in tonkilometerprijzen. De literatuur laat een brede range aan prijselasticiteiten voor het vrachtvervoer over de weg zien. De verschillende studies vertonen echter aanzienlijke verschillen in de gehanteerde onderzoeksmethodiek, tijdshorizon, geografische afbakening en meegenomen reactiemechanismen (d.w.z. de manieren waarop verladers en vervoerders reageren op prijsveranderingen). Door een nauwkeurige analyse van deze verschillen tussen studies hebben we de range in de waarden van de prijselasticiteiten kunnen terugbrengen.

Naast een analyse van prijselasticiteiten is in deze studie ook gekeken naar de effecten die worden waargenomen bij de verschillende kilometerheffingsystemen voor vrachtauto’s in Europa. Hoewel uitgebreide evaluatiestudies van deze systemen ontbreken, zijn er wel aanwijzingen dat de MAUT in Oostenrijk en Duitsland ertoe heeft bijgedragen dat de gemiddelde ritlengte van vrachtauto’s is afgenomen, wat bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van een efficiëntere logistieke planning. 

Auteurs CE

Huib van Essen
Matthijs Otten
Arno Schroten

Delft, juni 2010

rapport

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14