Duurzame winst!: De milieuwinst van de groenregeling inzichtelijk gemaakt

Achtergronddocument

Dit achtergronddocument biedt zicht op de milieuwinst van de Regeling Groen Beleggen. Deze regeling zorgt voor een fiscaal voordeel ter grootte van 2,5% voor beleggers in groenfondsen. In samenwerking met KPMG Milieu heeft CE een methodiek ontwikkeld waarmee de milieuwinst van deze fiscale subsidie kan worden bepaald. Tevens heeft CE de milieuwinst in geld uitgedrukt, uitgaande van het staande milieubeleid en de intentie om dit milieubeleid kosteneffectief in te vullen. Uit de berekeningen van de milieuwinst en economische winst blijkt dat de groenprojecten voor EUR 50 miljoen aan milieuwinst opleveren, tegenover kosten van EUR 30 miljoen. Daarnaast zorgt de groenregeling voor vergroting van maatschappelijk bewustzijn bij banken, beleggers en ondernemers en stimuleert het de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken. In het adviesdocument dat bij KPMG Milieu op te vragen is, worden de resultaten gepresenteerd met een korte introductie van de gebruikte methodieken, terwijl het achtergrondrapport dieper in gaat op de gebruikte methodiek. De resultaten worden daarin ook nader toegelicht. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Auteurs CE

Geert Bergsma

Delft, september 2002

Achtergronddocument

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14