Plan van Milieudefensie
Bouwen aan een Groene Metropool

Kosten en effecten

Kosten en effecten van Bouwen aan een Groene Metropool

Milieudefensie heeft haar visie voor een andere aanpak van de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio ontvouwen in het plan “Bouwen aan een Groene Metropool”.

In dit plan werkt Milieudefensie verschillende voorstellen uit om tot een duurzamere invulling van de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio te komen. Zo wordt er ingezet op sterker en beter openbaar vervoer, op goede fietssnelwegen en op beprijzing van het weggebruik. Tegelijkertijd stelt Milieudefensie voor om de plannen voor twee grote infrastructuurprojecten te schrappen, het gaat dan om de A13/A16 en de Blankenburgtunnel met een verbreding van de A20.

CE Delft heeft de kosten en de milieueffecten van deze voorstellen in beeld gebracht, Goudappel Coffeng heeft de verkeerseffecten berekend.

De kosten voor de voorstellen van Milieudefensie komen circa € 100 miljoen lager uit dan de plannen voor de wegen. Het milieu wordt er in de plannen ook beter op ten opzichte van de plannen van het Rijk. In de regio dalen de NOx emissies met zo’n 8,5%, terwijl de CO2-emissies met zo’n 11% dalen. Uit de berekeningen van Goudappel Coffeng blijkt dat de filedruk met ongeveer 40% daalt.

Auteurs CE

Arno Schroten

Delft, mei 2011

notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14