Aardgas en biomassa als brandstof voor RWE Eemshaven kolencentrale

Mogelijkheden en effecten van het toepassen van andere brandstoffen dan steenkool in de RWE Eemshaven kolencentrale

In de Eemshaven werkt RWE/Essent aan een 2 x 780 MWe kolencentrale. De centrale is inmiddels in aanbouw. RWE wil deze in 2013 in gebruik nemen. De centrale zou jaarlijks ongeveer 8,4 Mton CO2 gaan uitstoten.
Greenpeace heeft aan CE Delft gevraagd welke mogelijkheden er grofweg zijn om de in aanbouw zijnde centrale met andere brandstoffen te stoken en wat daarvan de invloed kan zijn op milieubelasting en rendabiliteit. 
CE Delft heeft een globale analyse uitgevoerd op basis van eigen expertise en openbare stukken. De gepresenteerde cijfers betreffen in lijn daarmee steeds een indicatie van de mogelijkheden zonder een waardeoordeel van de zijde van CE Delft.

Auteurs CE

Harry Croezen
Frans Rooijers

Delft, oktober 2011

Notitie

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14