Functioneel ontwerp VESTA

Voor PBL is een geografisch rekenmodel (‘VESTA’) ontwikkeld over de energievoorziening van de gebouwde omgeving. De nadruk in de eerste fase ligt op de invulling van de warmtevraag. In het model wordt per postcodegebied de energievraag berekend uit de bebouwingsgegevens van woningbouw, utiliteitbouw en glastuinbouw. Vervolgens wordt bepaald of restwarmte in de buurt beschikbaar is en of die op een rendabele manier aan de bebouwing kan worden geleverd. Ook geothermie en warmte-koude-opslag worden doorgerekend op rentabiliteit. Een geografische rekenapplicatie zoals VESTA is hiervoor essentieel, aangezien de rentabiliteit van warmtenetten sterk wordt bepaald door ruimtelijke afstanden en bebouwingsdichtheden.  

CE Delft heeft het functioneel ontwerp voor het VESTA-model geschreven, inclusief alle benodigde formules voor energieberekeningen en kosten-, opbrengst- en rentabiliteitsberekeningen, en de defaultwaardes bepaald van de gebruikte parameters.

Auteurs CE

Cor Leguijt
Benno Schepers

Delft, juli 2011

rapport

Met medewerking van: Ruud van den Wijngaart (PBL), Rob Folkert (PBL), Maarten Hilferink (Object Vision)

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14