Energie-efficiency in de industrie

Ratio achter investeringsbeslissingen

Marktoverwegingen zijn een krachtige drive voor veel bedrijven bij hun beslissing om al of niet te investeren in energiebesparing. Aansluiten bij een ‘natuurlijk investeringsmoment’ is belangrijk. Evenals extra baten bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde productie of een verbeterde productkwaliteit. Wanneer kosten bespaard moeten worden, delft energiebesparing vaak het onderspit: reductie van grondstofkosten of personeelskosten levert snel méér op. Dat zijn de resultaten van een kwalitatief onderzoek van het adviesbureau CE naar de ratio achter investeringen in energiebesparing door bedrijven, uitgevoerd in opdracht van Novem. De onderzoekers bepleiten dan ook een combinatie van generiek instrumentarium en maatwerk waar het gaat om de stimulering van energiebesparing. Generiek beleid richt zich dan op het geven van een prijs aan CO2-emissies of energiegebruik. Hierdoor worden meer maatregelen rendabel. Daarnaast kan maatwerk vorm krijgen in begeleiding en advisering van (met name) risico-mijdende bedrijven. Of door subsidies veel meer toe te snijden op de situatie bij het betreffende bedrijf. Maatwerk dus in plaats van de huidige confectie.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, oktober 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14