Life Cycle Impacts of Protein-rich Foods for SuperWijzer

CE Delft heeft in opdracht van Varkens in Nood voor 98 eiwitketens doorgerekend wat de effecten op het milieu zijn van deze 98 eiwitketens. Voor alle ketens is een  levenscyclus analyse uitgevoerd.  In de analyse is gefocused op het klimaateffect in de hele keten en het biodiversiteitseffect. Nieuw ten opzichte van eerdere studies is grote hoeveelheid varianten van ketens in de studie. Zo zijn er 10 kipketens, 17 kaasketens, 14 rundketens en 9 vegetarische producten opgenomen. De analyse laat zien dat er grote verschillen zijn tussen verschillende soorten eiwitbronnen (rund relatief ongunstig en vegetarisch relatief gunstig) maar ook dat binnen productgroepen er grote verschillen zijn in de milieu-impact van eiwitproducten. In het rapport is een uitgebreide verantwoording van data opgenomen. Daarnaast is een vergelijking met andere studies naar eiwitbronnen uitgevoerd en zijn de verschillen met andere bronnen geanalyseerd en verklaard.

Varkens in Nood heeft vervolgens zelf een dierenwelzijn score toegevoegd en samen met Greenpeace een productendatabase opgesteld waardoor het nu mogelijk is om met de SuperWijzer (app voor android en iphone) in de supermarkt als consument te beoordelen hoe producten die eiwitten bevatten scoren op natuur en milieu en dierenwelzijn.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, augustus 2011

Life Cycle Impacts of Protein- rich Foods for Superwijzer

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14