Statusdocument bio-energie 2011

Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL heeft CE Delft gevraagd te assisteren bij het updaten van het statusdocument bio-energie met cijfers over het jaar 2011. In het statusdocument wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid energie uit biomassa, een beschrijving van het huidige beleidskader op het gebied van bio-energie, en de mate waarin Nederland op koers ligt voor het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

Uit het statusdocument blijkt dat de hoeveelheid bio-energie in het totale eindverbruik licht is toegenomen, net als de totale hoeveelheid hernieuwbare energie (ruim 4% van het bruto eindverbruik). De vraag is echter of deze groei voldoende is om aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 te voldoen. De beperkte groei wordt mede veroorzaakt door de afname van opgewekte energie in de categorie ‘overige verbranding’. Daarnaast daalde de fysieke levering van biotransportbrandstoffen doordat bepaalde typen brandstoffen administratief dubbel geteld mogen worden, maar niet meetellen voor de 14%-doelstelling.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Anouk van Grinsven
Benno Schepers

Den Haag, mei 2012

het Statusdocument bio-energie 2011

Het statusdocument is op deze pagina te downloaden.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14