MKBA Windenergie Flevoland

De provincie Flevoland heeft als oorspronkelijke doelstelling haar open landschap te herstellen door het aantal windmolens te verminderen, en tegelijkertijd meer windenergie op te wekken. Hiertoe is een integrale ruimtelijke en maatschappelijke verkenning uitgevoerd en zijn verschillende beleidsscenario’s ontwikkeld.

Deze scenario’s hebben verschillende financiële maar ook maatschappelijke effecten tot gevolg, zoals stimulering van de regionale economie, effect op het landschap, etc. Het is vooraf niet duidelijk welk van de scenario’s vanuit maatschappelijk perspectief het meest gunstig scoort. Om meer inzicht te verkrijgen in het maatschappelijke effect, is daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat het netto welvaartseffect zowel positief als negatief kan uitpakken, afhankelijk van het scenario.

Zoals bij iedere financiële berekening en MKBA, zijn de resultaten afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten. Factoren zoals de elektriciteitsprijs, de investeringskosten, de hoogte van de SDE-subsidie, het moment van saneren, de gehanteerde discontovoet, etc. zijn allemaal van invloed op de resultaten en kunnen veranderen door de tijd. Daarom is, parallel aan deze rapportage, een rekenmodel opgeleverd waarmee deze variabelen eenvoudig kunnen worden aangepast. Hiermee kunnen de resultaten eenvoudig worden aangepast op basis van gewijzigde uitgangspunten.

Auteurs CE

Martijn Blom
Geert Warringa

Delft, februari 2012

het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Warringa of Martijn Blom. Beide auteurs zijn ook bereikbaar op nummer 015-2150150.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14