Industrie koppelen aan het warmtenet Rotterdam

Verkenning van kansen voor aansluiting van acht bedrijven in Botlek/Pernis op het warmtenet

Het Warmtebedrijf Rotterdam is bezig met de aanleg van een warmtenet. Langs deze leiding zal warmte vanaf de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg getransporteerd worden naar de stad Rotterdam. De leiding komt dicht te liggen langs industriële bedrijven in de havengebieden van Pernis en Botlek.

Aansluiting van bedrijven op deze leiding kan interessant zijn vanuit een economisch perspectief, omdat restwarmte een financiële waarde krijgt. Tegelijk kan het bijdragen aan substantiële reducties in energiegebruik en CO2-emissies. Om deze reden hebben het Warmtebedrijf Rotterdam en Agentschap NL CE Delft gevraagd om bij bedrijven langs de leiding mogelijkheden in kaart te brengen om op de leiding aan te sluiten. De selectie was gebaseerd op een voorselectie van het Warmtebedrijf Rotterdam en CE Delft. De warmteleiding en de acht geselecteerde bedrijven zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Bij de bezoeken bleek dat de bedrijven concrete opties voor warmtelevering of warmteafname in kaart hadden gebracht. In vier gevallen zijn er mogelijkheden voor levering van warmte, in zes gevallen mogelijkheden voor afname van warmte. Het totale potentieel voor warmtelevering ligt op meerdere tientallen MW’s, voor afname van warmte op ca. 12 MW. Verder overleg tussen het Warmtebedrijf en de bedrijven is nodig om vast te stellen of aansluiting op de warmtelevering economisch haalbaar is. 

De belangrijkste resultaten zijn verwerkt in een geanonimiseerd rapport, dus niet herleidbaar naar de afzonderlijke bedrijven. Dit is hier te downloaden.

Auteurs CE

Maarten Afman
Marit van Lieshout

Delft, oktober 2012

de openbare samenvatting

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14