Climate Rating of Transport Infrastructure Projects

Exploration of a methodology for including climate impacts in project appraisal

Het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur kan grote effecten hebben op het verkeer en vervoer van de toekomst. Sommige infrastructuurprojecten dragen indirect bij aan een toename van broeikasgasemissies terwijl andere projecten juist zorgen voor reductie van broeikasgasemissies. Tot nu toe zijn de klimaateffecten niet goed geïntegreerd in de beoordelingssystematiek van infrastructuurprojecten. Om meer synergie tussen de verschillende beleidsdoelstellingen te bereiken heeft Transport & Environment samen met enkele partners CE Delft gevraagd  om een methodologie voor een klimaattoets van infrastructuurprojecten uit te werken. Dit rapport is het eindrapport van deze studie. Hoewel de studie zich primair richt op TEN-T, kunnen aanbevelingen breder worden toegepast.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, oktober 2011

het rapport

 Deze publicatie is uitsluitend verkrijgbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14