EU Transport GHG: Routes to 2050 II Project

Dit project, in opdracht van de Europese Commissie, DG Climate Action, en uitgevoerd door AEA, CE Delft, TNO en TEPR, was een vervolg op de studie "EU Transport GHG: Routes naar 2050'. Dit nieuwe project (met de naam “EU Transport GHG: Routes naar 2050 II”) ondersteunde de Commissie bij het ontwikkelen van haar toekomstige beleidsstrategie om de uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector te verminderen. CE Delft heeft met succes het proces georganiseerd om  diverse belangenorganisaties te consulteren, evenals de analyse uitgevoerd voor verschillende deelstudies: emissies van voertuigproductie en infrastructuurontwikkeling, CO2-reductiekosten, co-benefits van klimaatbeleid en indirecte effecten van dergelijk beleid. Ook mogelijke alternatieve economische ontwikkelingspaden werden onderzocht, in het bijzonder paden die een lagere transportintensiteit combineren met toenemende welvaart.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Anouk van Grinsven
Bettina Kampman
Arno Schroten
Geert Warringa

Harwell, Didcot, juli 2012

Het eindrapport en de documenten van de werkgroepen zijn hier te downloaden: www.eutransportghg2050.eu/cms/reports

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14