Mobiele steden

Een ruimtelijke verkenning van mobiliteit in de stedelijke regio

Mobiliteit is onmiskenbaar essentieel voor het functioneren van stedelijke regio’s. Maar het is evenzo duidelijk dat het ook negatieve gevolgen heeft. In dit rapport analyseren we ontwikkeling van de mobiliteit in deze regio’s, en kijken we naar de ruimtelijke problemen die erdoor worden veroorzaakt.. We gaan daarvoor uit van de aanname dat voertuigen op termijn dermate schoon, stil en zuinig zijn dat de problemen rond luchtkwaliteit, CO2 en geluidhinder zijn opgelost. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de mobiliteit? En welke mobiliteitsproblemen blijven dan over? De eerste vraag blijkt lastig te beantwoorden, omdat er vermoedelijk een aantal tegenstrijdige effecten zullen optreden die nog niet goed te kwantificeren zijn. Voor het beantwoorden van de tweede vraag hebben we allereerst de huidige trends in mobiliteitsontwikkeling in stedelijk gebied in kaart gebracht. We zien daarbij een duidelijk verband tussen de stedelijkheid van de woonomgeving van huishoudens en de mobiliteit van de bewoners. Naarmate de stedelijkheid toeneemt (uitgedrukt in aantal woningen per km2) nemen de gemiddelde verplaatsingsafstanden per dag af, net als het autobezit en –gebruik. Het treingebruik neemt daarentegen toe. Bus, tram en metro worden steeds minder gebruikt, met uitzondering van de zeer dichtbebouwde centra van de grote steden. Daar wordt van deze vormen van OV nu al meer dan twee keer zo veel gebruik gemaakt dan in overige gebieden, en het gebruik neemt nog verder toe. Met de verdere toename van de mobiliteit zullen ook de ruimtelijke problemen in stedelijke regio’s blijven toenemen, tenzij ze met gericht beleid worden aangepakt. Het gaat daarbij om problemen met ruimtegebruik (met name voor wegen en parkeervoorzieningen), verminderde bereikbaarheid, barrièrewerking van wegen en geparkeerde auto’s, onveiligheid van het verkeer en risico’s voor omwonenden. Tegelijkertijd met deze studie heeft Goudappel Coffeng gekeken naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problemen, in het rapport ‘6+1 ruimtelijke opgaven voor de stedelijke regio’.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, juni 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14