Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union

Assessment of options and development of a policy strategy

EU-lidstaten kunnen hun verplichtingen met betrekking tot transportbrandstoffen onder de Hernieuwbare Energie- en Brandstofkwaliteit-richtlijnen (RED resp. FQD) nakomen zonder hun toevlucht tot brandstoffen uit voedselgewassen te hoeven nemen. De RED-doelstelling (10% hernieuwbare transportenergie in 2020) kan worden gehaald met een beleidsmix gericht op verbetering van energie-efficiëntie in combinatie met een sterke focus op meer gebruik van groene stroom en biobrandstoffen en bio-methaan uit afval en restproducten. Deze maatregelen dragen ook bij aan de FQD-doelstelling (brandstoffen 6% minder koolstofintensief in 2020), maar zullen moeten worden aangevuld met andere maatregelen zoals verminderde affakkeleng en spuien in de olieproductie.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderhavige rapport, dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Transport & Environment, het European Environmental Bureau en BirdLife Europe. Het rapport toont aan hoe de EU in haar beleid met betrekking tot transportenergie minder hoeft te steunen op biobrandstoffen uit voedselgewassen die vermoedelijk tot veranderingen in landgebruik leiden. Deze alternatieve visie voor de transportsector zou leiden tot een vermindering van 205 miljoen ton CO2-uitstoot in het jaar 2020.

Auteurs CE

Harry Croezen
Anouk van Grinsven
Bettina Kampman

Delft, december 2012

het rapport

Deze studie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14