Climate impact of potential shale gas production in the EU

Final report

In deze studie, die door AEA in samenwerking met CE Delft en Milieu voor DG Klimaatactie van de Europese Commissie is uitgevoerd, worden op basis van eerdere ramingen van de broeikasemissies van schaliegasproductie en beschikbare reductiemogelijkheden de emissies van mogelijke schaliegaswinning in de EU beter ingeschat. 

De broeikasemissies per eenheid uit schaliegas opgewekte stroom zijn geraamd op ongeveer 4-8% hoger dan voor stroomopwekking via conventionele pijpleidinggas uit Europese bronnen. Deze additionele emissies ontstaan vóór de verbrandingsfase, net name bij boorputvoltooiing, wanneer de boorvloeistof samen met het vrijgekomen methaan naar de oppervlakte wordt teruggepompt. Wanneer de emissies van boorputvoltooiing door affakkelen of afvangen worden teruggedrongen en/of gebruikt, daalt dit verschil tot 1-5%. De analyse lijkt uit te wijzen dat de emissies van uit schaliegas opgewekte stroom (het referentiescenario) 2-10% lager zijn dan die van stroom opgewekt met conventionele pijpleidinggas afkomstig van niet-Europese bronnen (Rusland, Algerije) en 7-10% lager dan die van stroom via naar Europa geïmporteerde LNG.

In onze ‘worst case’ schaliegas-scenario, waarbij alle terugstroomgassen tijdens boorputvoltooiing worden afgeblazen, zouden de emissies van via schaliegas opgewekte stroom echter vergelijkbaar zijn met de maximaal berekende emissies voor stroom opgewekt via geïmporteerde LNG of uit Rusland geïmporteerde gas.

Auteurs CE

Harry Croezen

Harwell, Didcot, juli 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14