Monitoring of bunker fuel consumption

Zowel binnen de EU als bij de IMO is het monitoren van het bunkerolieverbruik en de broeikasgasuitstoot van de internationale scheepvaart momenteel onderwerp van gesprek. Hiervoor zijn diverse opties, elk met hun voor- en nadelen. Op basis van literatuuronderzoek en gegevens van leveranciers wordt in dit rapport een analyse gemaakt van de vier belangrijkste emissiemonitoringsmethoden:
  1. Via bunkerafleveringsbonnen (door de brandstofleverancier opgemaakte bonnen waarop onder andere de hoeveelheid aan boord genomen  brandstof wordt gespecificeerd).
  2. Tankpeiling (systemen om de hoeveelheid brandstof in de tanks te meten).
  3. Brandstofstroommeters (systemen om de hoeveelheid aan motoren, generatoren of ketels geleverde brandstof te meten). 
  4. Directe emissiemeting (meting van uitlaatgassen in de schoorsteen).

Uit de studie blijkt dat bunkerafleveringsbonnen en tankpeiling de laagste investeringskosten met zich meebrengen. Tenzij tankpeiling wordt geautomatiseerd gaan deze systemen echter gepaard met hogere bedrijfskosten dan brandstofstroommeters of directe emissiemonitoring, omdat handmatige opgenomen gegevens vervolgens in monitoringsystemen moeten worden ingevoerd. 

Brandstofstroommeters hebben in principe de grootste nauwkeurigheid. Afhankelijk van de gekozen technologie kunnen deze een ordegrootte nauwkeuriger zijn dan de andere systemen, die een gemiddelde foutmarge van enkele procent hebben.

Dankzij het verschaffen van ‘real-time’-informatie over brandstofgebruik of emissies geven brandstofstroommeters en directe emissiemonitoring reders de mogelijkheid hun crew te trainen in brandstofefficiënter varen en hun onderhouds- en rompreinigingsprogramma’s te optimaliseren. 

Alle systemen behalve bunkerafleveringsbonnen bieden de mogelijkheid op basis van zowel  tijd als route (of andere geografische parameters) te monitoren.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, maart 2013

Monitoring of bunker fuel consumption

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14