The Economics of Airport Expansion

Door de Britse regering is een commissie in het leven geroepen om te beoordelen of de luchthavencapaciteit bij Londen verhoogd dient te worden. In de loop van de tijd is door voorstanders van luchthavenuitbreiding vaak beweerd dat dit economische voordelen met zich mee zou brengen. In de meeste gevallen zijn deze beweringen echter niet op robuuste economische methoden gebaseerd, noch op betrouwbare gegevens. In dit rapport wordt sociale kosten-batenanalyse voorgesteld als beste methodologie om de economische gevolgen van luchthavenuitbreiding te beoordelen. Er is ook aandacht voor de beperkingen, waaronder het feit dat effecten op biodiversiteit en landschap niet in geldtermen kunnen worden uitgedrukt.

In het huidige debat over capaciteitsuitbreiding speelt het begrip ’connectiviteit’ een belangrijke rol. In bepaalde rapporten wordt beweerd dat uitbreiding van het aantal bestemmingen vanaf Britse luchthavens tot groei van de nationale economie zou leiden. In dit rapport wordt aangetoond dat er voor deze stelling geen enkel bewijs in de wetenschappelijke literatuur te vinden is, en dat deze ook niet wordt ondersteund door robuuste vergelijkende analyse van handelsgegevens. Het enige dat gezegd kan worden met betrekking tot de economische gevolgen van vliegverkeer is dat een toename van het vliegverkeer in een bepaalde regio gevolgd wordt door een toename in economische activiteit. Of dit nu getuigt van een werkelijk causaal verband of van een ‘opteleffect’ of dat beide door een derde factor worden veroorzaakt kon niet worden uitgemaakt.

Auteurs CE

Jasper Faber

Delft, maart 2013

The Economics of Airport Expansion

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14