Energiebesparing via de Wet milieubeheer

Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving kan een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. 

Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat hierbij onder andere om onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en supermarkten. Bij acht gemeenten en milieudiensten is nagegaan welk besparingspotentieel, met een terugverdientijd tot 5 jaar, ze hebben vastgesteld na 800 controles. Extrapolatie naar heel Nederland levert op dat in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie (38% warmte en 62% elektriciteit) bespaard kan worden en bij industriële bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen nog 17 tot 34 PetaJoule (33% warmte en 67% elektriciteit). 

Het onderzoek geeft tevens inzicht in de huidige uitvoeringspraktijk en bevat aanbevelingen van gemeenten om de uitvoering van de Wet milieubeheer verbeteren.

Auteurs CE

Cor Leguijt
Lonneke Wielders

Delft, mei 2013

Energiebesparing via de Wet milieubeheer

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14