Reststromen propaan en ethaan als grondstof in kraakinstallaties

Een verkenning

Dit verkennende onderzoek richt zich op de side-streams ethaan en propaan van twee nieuwe bedrijven in de Rotterdamse haven, bij opslag en transport van LNG en biodiesel, die als grondstof ingezet zouden kunnen worden bij de bestaande stoomkrakers in Zuidwest Nederland. In het project is onderzocht in hoeverre dit technisch mogelijk is, en is een eerste business-case opgesteld, en is de impact op broeikasgasemissies in de keten in kaart gebracht. Het blijkt om grote stromen te gaan, vanuit de LNG terminal tot 900 kton/jaar. Dit maakt dat het economisch interessant kan zijn. Tevens zijn substantiële reducties in broeikasgasemissies in de keten te voorzien, tot boven de 100 kton/jaar. Het project is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL, in samenwerking met de VNCI en de genoemde bedrijven.

Auteurs CE

Maarten Afman

Delft, oktober 2013

Reststromen propaan en ethaan als grondstof in kraakinstallaties

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14