Financing instruments for the EU's transport infrastructure

Deze in opdracht van de TRAN-Commissie van het Europees Parlement uitgevoerde studie geeft een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige financieringsinstrumenten en -bronnen voor de transportinfrastructuur van de Europese Unie, in het bijzonder voor het TEN-T. Het rapport bevat ook een meer analytische bespreking van deze instrumenten tegen de achtergrond van veranderingen in de onderliggende beleidskaders. 

Auteurs CE

Huib van Essen

Brussel, december 2012

Financing instruments for the EU's transport infrastructure

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14