Optiedocument Verkeersemissies*

Effecten van maatregelen op verzuring en klimaatverandering

De Nederlandse overheid moet de komende jaren extra milieumaatregelen nemen om aan internationale afspraken en verdragen zoals de NEC-richtlijn, de eisen aan de luchtkwaliteit en het Kyoto-verdrag te kunnen voldoen. Het ministerie van VROM heeft daarom in overleg met de sector verkeer en vervoer een groslijst met 136 mogelijke opties opgesteld en aan het MNP-RIVM en het CE gevraagd de kosten, de effecten op emissies en de kosten-effectiviteit van deze opties uit te rekenen. Het ministerie heeft dit optiedocument vervolgens gebruikt voor het opstellen van de Nota Verkeersemissies. CE heeft voor dit project de effecten van een veertigtal opties doorgerekend, en de synthese van de resultaten voor haar rekening genomen. Uit uitgebreide samenvatting van de resultaten van dit project kunt u vinden op de site van het RIVM.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, oktober 2003

Dit rapport kunt u bestellen en/of downloaden bij: RIVM Postbus 1 3720 BA Bilthoven Tel: 030-27491111 Fax: 030-2742971 www.rivm.nl

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14