Integrated urban transport plans and cohesion policy

In deze in opdracht van de TRAN-Commissie van het Europees Parlement uitgevoerde studie wordt het samenspel tussen geïntegreerde stedelijke transportplannen (“sustainable urban mobility/transport plans”, SUMP) en het cohesiebeleid van de Europese Unie geanalyseerd. Na een beschouwing over het SUMP-concept en de rol van (stedelijk) transport in het cohesiebeleid worden in acht case studies het verband geanalyseerd tussen geïntegreerde stedelijke transportplanning en de financiering van transportbeleid en transportprojecten onder het cohesiebeleid. Aan beleidsmakers worden enkele aanbevelingen gedaan, onder andere met betrekking tot de uit 2011 stammende voorstellen voor herziening van het cohesiebeleid.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14