Indicatoren voor koolstoflekkage voor de Nederlandse raffinaderijsector

In de derde fase van het Europese emissiehandelssysteem (2013-2020) kunnen sectoren met veel kans op koolstoflekkage gratis rechten verkrijgen tot aan een geharmoniseerde benchmark voor CO2-emissies ten gevolge van hun productie. De beslissing of sectoren in aanmerking komen voor gratis verstrekking van rechten wordt bepaald aan de hand van twee indicatoren: de additionale koolstofkosten en de handelsintensitieit. De bepaling van deze indicatoren gebeurt aan de hand van gegevens over de gehele EU. De VNPI heeft aan CE Delft gevraagd om deze twee indicatoren ook uit te rekenen specifiek voor Nederland omdat op die manier de relatieve concurrentiekracht van de Nederlandse aardolieraffinage ten opzichte van het Europese gemiddelde bepaald kan worden ten aanzien van hun milieukosten.

De studie geeft de ontwikkeling van de twee indicatoren weer tussen 2005 en 2012. De data laten zien dat de Nederlandse sector iets hogere koolstofkosten kent dan het Europese gemiddelde en een veel hogere handelsintensiteit – ook wanneer gecorrigeerd wordt voor wederuitvoer.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Dagmar Nelissen

Delft, september 2013

Indicatoren voor koolstoflekkage voor de Nederlandse raffinaderijsector

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14