Scenarios for energy carriers in the transport sector

Hoe zou een duurzame toekomstige transportsector eruit kunnen zien? CE Delft heeft in samenwerking met ECN en TNO, in opdracht van het ministerie van I&M,  met betrokken stakeholders scenario’s opgesteld voor de toekomstige mix van energiedragers voor de transportsector. De scenario’s geven een beeld van de verschillende manieren waarop het klimaatdoel voor de verkeerssector van -60% CO2-uitstoot in 2050 kan worden gehaald, met tussenliggende resultaten voor 2020 en 2030. Bovendien geeft de studie aan welke effecten deze ontwikkelingen hebben op kosten, luchtkwaliteit, groene groei, voorzieningszekerheid en veiligheid. Ook geeft de studie de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn, bijvoorbeeld qua technologieontwikkeling. Met deze scenario’s is de eerste stap gezet op weg naar een integrale brandstoffenvisie. Het ontwikkelen van deze gezamenlijke visie op de toekomstige energiemix voor de transportsector is één van de afspraken uit het Energieakkoord.
Zie ook de beschrijving van het REST-NL model.

Auteurs CE

Martijn Blom
Huib van Essen
Anouk van Grinsven
Bettina Kampman
Maarten t Hoen

Petten, januari 2014

Scenarios for energy carriers in the transport sector

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14