Monitoring Productgerichte Milieuzorg (PMZ). Fase 1, Het hoe en waarom: Doelbepaling van de monitoring

Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van VROM de subsidieregeling product-gerichte Milieuzorg (PMZ) ingesteld. NOVEM beheert deze subsidieregeling die als doel heeft om productgericht en bedrijfsoverstijgend milieubeleid te stimuleren. In de eerste fase voor de opzet van een monitoringsystematiek heeft CE onderzocht hoe deze er volgens de betrokken partijen uit moet zien. Conclusie hiervan is dat de monitor zoveel mogelijk moet aansluiten bij bestaande monitoringsystematieken. In principe moet hij meten wat de milieuwinst is van de subsidieregeling. Dit wordt echter als onhaalbaar gezien. Er zal dus moeten worden gewerkt met subdoelen, zoals de bekendheid van PMZ en het vergroten hiervan. Welke subdoelen en indicatoren gemonitord zullen worden is nog onderwerp van discussie. Mede als gevolg van personele wisselingen herijkt VROM momenteel haar productenbeleid en is verdere ontwikkeling van de monitoringsystematiek uitgesteld.

Delft, december 2001

Notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14