Kansen voor warmte

Het technisch potentieel voor warmtebesparing en hernieuwbare warmte - Update van 200-200 in 2020

Besparing op warmte en hernieuwbare warmte hebben een groot potentieel in Nederland en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen voor 2020. In 2010 is inzichtelijk gemaakt dat voor beide opties meer dan 200 PJ aan technisch potentieel in Nederland aanwezig is. Sinds dat onderzoek is er veel veranderd, met name in de wet- en regelgeving. De Warmtewet is ingevoerd, het Energieakkoord gesloten en warmte is opgenomen in de SDE+ regeling. Vanuit Europa zijn de Richtlijn Hernieuwbare Energie, de Richtlijn Energie-efficiëntie en Herziene Richtlijn Energieprestatie gebouwen aangenomen. Dit zijn veel veranderingen die een effect hebben op de warmtevraag in Nederland, de potentiële besparingen en de duurzame invulling ervan. In deze studie is gekeken of de potentiëlen uit 2010 nog steeds aanwezig zijn en waar kansen liggen om deze in te realiseren.

De totale warmtevraag van Nederland is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven en de verwachting is dat deze de komende jaren maar beperkt gaat veranderen, ondanks de reeds ingevoerde maatregelen en wet- en regelgeving. Tot 2020 zal deze vraag rond de 1.200 PJ liggen. De industrie heeft hier het grootste aandeel in (grotendeels warmte >100 graden Celsius), gevolgd door huishoudens en bedrijven. De totale warmtevraag vormt ongeveer 40% van het totale energieverbruik van Nederland. 

Uit een literatuurstudie van recente onderzoeken blijkt dat in Nederland nog steeds een groot technisch potentieel aanwezig is van warmtebesparing (260 PJ) en hernieuwbare warmte (282 PJ). De maatregelen en hun bijdragen aan deze totalen zijn uitgezet in Figuur 1. Hiervan lijkt respectievelijk 166 PJ en 86 PJ kosteneffectief benut kunnen worden. De potentiëlen van warmtebesparing en hernieuwbare warmte zijn vergelijkbaar: ruim 25% van de toekomstige warmtevraag kan worden bespaard, ruim 25% van die vraag kan hernieuwbaar worden ingevuld. Beide zijn noodzakelijk voor het halen van de toekomstige doelen en het volledig verduurzamen van de warmtevoorziening op de lange termijn.

Figuur 1: Totaalbeeld technisch potentieel in 2020 

Auteurs CE

Benno Schepers

Delft, februari 2014

Kansen voor warmte

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14