Beoordeling van OV-projecten; Ideeën voor maatstaven voor kosten-batenanalyses

In tegenstelling tot de perceptie die vaak leeft kunnen openbaar-vervoerprojecten in kosten-batenanalyses wel degelijk een positieve score opleveren. Succesfactoren van OV-projecten zijn:
  • een selectieve projectopzet: het project lost primair vervoersknelpunten op en brengt geen extreme investeringen met zich mee;
  • het project wordt uitgevoerd in of tussen gebieden met hoge bevolkingsdichtheden;
  • de mate van flankerend autobeleid zoals parkeerbeleid dat parallel aan het project wordt ingezet.
Ook zouden OV-projecten beter kunnen scoren als geluid, emissies en (vooral) verkeersveiligheid beter monetair werden gewaardeerd. Om mogelijke ruimtelijke en sociale voordelen van OV beter zichtbaar te maken zou de kosten-batenanalyse ten slotte kunnen worden aangevuld met indicatoren voor ruimtelijke en sociale ‘efficiëntie’ van het project.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, juni 2001

Notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14