Klimaatadaptatie: de stand van zaken

Het doel van dit onderzoek is om een beknopt overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van klimaatadaptatie. Daarnaast is gekeken welke specifieke kennis binnen CE Delft beschikbaar is voor projecten rond klimaatadaptatie. Aan de hand van vier vragen is een uitgebreide literatuurstudie verricht:
  • Wat zijn de belangrijkste thema’s die spelen op het vlak van klimaatadaptatie?
  • Welke onderzoeks- en adviesprojecten op dit terrein lopen er nu, hebben er gelopen of gaan lopen, in Nederland en in de EU?
  • Wat zijn de belangrijkste klimaatimpacts in Nederland en in de sectoren transport, energie en stedelijke omgeving?
  • Welke adaptatiemaatregelen zijn denkbaar en/of worden nu al genomen in de sectoren transport (en -infrastructuur), energie (en -infrastructuur) en stedelijke omgeving
Bij iedere vraag is ook gekeken naar welke relevante expertise CE Delft bezit.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14