Fiscale maatregelen personenauto's

Onderzoek naar de effecten van een alternatieve variant voor de autobelastingen in het kader van de Autobrief

De Nederlandse overheid presenteert haar plannen voor de autobelastingen voor de periode 2016-2019 in de Autobrief 2. Een belangrijk doel van die plannen is om de tekortkomingen van de huidige autobelastingen (o.a. niet-robuuste belastinginkomsten) op te lossen. Idealiter, worden echter ook de sterke punten in stand gehouden. De vergroening van de autobelastingen in de periode 2008–2014 is namelijk zeer effectief geweest in het verminderen van de CO2-uitstoot van (nieuwe) auto’s. Het behoud van een effectieve CO2-prikkel in de autobelastingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2-doelstellingen voor verkeer zoals geformuleerd in het SER-Energieakkoord.

In deze studie heeft CE Delft in opdracht van Louwman & Parqui een alternatief belastingpakket opgesteld en doorgerekend dat leidt tot:
  • stabielere en hogere belastinginkomsten;
  • een significante CO2-reductie in lijn met de ambitieuze doelstellingen uit het SER-akkoord;
  • een verbetering van de luchtkwaliteit;
  • wegnemen van ernstige verstoringen op de automarkt. 

Voor dit pakket zijn met behulp van het personenautomodel DYNAMO 2.3 de wagenpark-, milieu- en budgettaire effecten in 2020 bepaald.

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, juni 2014

Fiscale maatregelen personenauto's

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14