De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad

De overheid zet in op een energievoorziening die in 2050 geheel klimaatneutraal is. Dit is vastgelegd in het Nationaal energie-akkoord voor duurzame groei ('SER-akkoord'). Voor de gebouwde omgeving wordt ingezet op een energie-neutrale energievoorziening, die moet worden bereikt met een combinatie van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Uit verschillende studies blijkt dat gebiedsmaatregelen, waaronder warmtelevering, een belangrijk onderdeel vormen van het realiseren van een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Vergaande maatregelen zijn op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk genoeg. Dit betreft zowel gebouwmaatregelen als gebiedsmaatregelen (zoals warmtelevering). In delen van de bestaande bouw kan met gebiedsmaatregelen de gewenste energieneutraliteit tegen aanzienlijk lagere kosten worden bereikt dan wanneer alleen in gebouwmaatregelen wordt geïnvesteerd. De belangrijkste belemmering om deze gebiedsmaatregelen te realiseren is het ontbreken van een level playing field en het bestaan van verschillende split incentives bij gebouweigenaren, gebruikers en leveranciers. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de investering in gebiedsmaatregelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het treffen van gerichte regelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. 

In het rapport van  “De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad”, is deze problematiek uiteengezet met het oog op een zo kosteneffectief mogelijke realisatie van de Kabinetsdoelstelling uit het SER-akkoord.

Auteurs CE

Cor Leguijt
Benno Schepers

Delft, juni 2014

De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad

 

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28