Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren

Deze rapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor de Nederlandse energie-intensieve industrie tussen 2013 en 2030 weer. In deze studie is gekeken naar:  
 • de huidige en verwachte economische ontwikkelingen die relevant zijn voor de Nederlandse energie-intensieve industrie;
 • de energie- en milieutechnologische ontwikkelingen die in de toekomst kunnen leiden tot een daling in het energiegebruik en emissies naar lucht. 

De energie-intensieve industrie in Nederland is opgedeeld in 10 sectoren: 

 1. De papier- en grafische industrie.
 2. Voedings- en genotsmiddelenindustrie.
 3. Raffinaderijen.
 4. Petrochemie.
 5. Kunstmestindustrie.
 6. IJzer- en staalindustrie.
 7. Non-ferro basismetaal.
 8. Bouwmaterialenindustrie.
 9. De glastuinbouw.
 10. Metaalproducten, elektrotechnische, machinebouw en transportmiddelenindustrie.

In samenspraak met het PBL en op basis van een door het PBL ontwikkeld macro-economisch beeld, is een raming ontwikkeld voor elke sector voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, het productievolume en vraag naar arbeid. Deze raming betreft een combinatie van econometrische analyse naar de productiefuncties van elke sector, prijs- en inkomenselasticiteiten, literatuuranalyse naar de verwachte vraagontwikkeling en bottom-up aanpassingen aan de hand van gehouden interviews.

De uitkomsten van deze studie betreffen inschattingen over de verwachte ontwikkelingen in het productievolume, toegevoegde waarde en werkgelegenheid en een overzicht van verwachte maatregelen om het energiegebruik en de emissies naar lucht te reduceren in deze sectoren.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Harry Croezen
Marit van Lieshout

Delft, september 2014

Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14